Zarząd WZU Drukuj

 


Krzysztof Zawadzki - prezes

Tomasz Wojciechowski - wiceprezes

Agata Jankowska - Burek - sekretarz

Bartosz Burek - członek zarządu

Leszek Łopuszyński - członek zarządu