Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja

Krzysztof Zawadzki – Prezes

Bartosz Burek – Wiceprezes

Joanna Augustynek – Sekretarz

Renata Mądrzak – Członek

Małgorzata Kołodziej-Czajka – Członek