Zarząd WZU

Krzysztof Zawadzki – prezes

Bartosz Burek – wiceprezes

Joanna Augustynek – sekretarz

Renata Mądrzak – członek zarządu

Leszek Łopuszyński – członek zarządu