Główna Licealiada 2013/2014 Licealiada w Unihokeja 2013/2014
Licealiada w Unihokeja 2013/2014 PDF Drukuj Email

 alt   alt alt

Wielkopolski Związek Unihokeja w Poznaniu wraz ze Szkolnym Związkiem Sportowym "Wielkopolska" i Starostwem Powiatowym w Gnieźnie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wielkopolski do udziału w     V MIstrzostwach Wielkopolski w Unihokeja organizowanych w ramach Licealiady 2013/2014 - po raz pierwszy w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej a nie jako impreza otwarta.

Zgodnie z tym o czym pisalismy wcześniej "Licealiada" w unihokeja została włączona do Systemu Sportu Szkolnego Województawa Wielkopolskiego czyli Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zwiazku z tym przedstawiamy państwu nowy regulamin "Licealiady" 2013/2014 z podziałem na makroregiony.


 R E G U L A M I N

V MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W UNIHOKEJA
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w ramach „LICEALIADY” 2013/2014

I. Cele i założenia

 1. Popularyzacja gry w unihokeja w Wielkopolsce;
 2. umożliwienie reprezentacjom szkół ponadgimnazjalnych sprawdzenia swoich umiejętności gry w unihokeja;
 3. upowszechnianie kultury fizycznej;
 4. wyróżnienie w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w unihokeja w kategorii dziewcząt i chłopców.

II. Organizatorzy

  1. Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu;
  2. Wielkopolski Związek Unihokeja w Poznaniu;
  3. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

III. Warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami WIMS i Polskiego Związku Unihokeja z 2010 r. - http://www.wzunihokeja.pl/ - przepisy gry w unihokeja.
 • W Mistrzostwach mają prawo uczestniczyć drużyny – reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa Wielkopolskiego składające się uczniów urodzonych w latach 1995–1997 posiadających ważną legitymację szkolną.
  1. Od szczebla makroregionu bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/6 regulaminu ogólnego rozgrywek SZS.
  2. W mistrzostwach miast i powiatów mają prawo startu reprezentacje wszystkich zgłoszonych szkół. W przypadku większej ilości chętnych drużyn z jednego powiatu drużyny te zobowiązane są do rozegrania Mistrzostw Powiatu.
  3. Koordynatorami rozgrywek z ramienia Wielkopolskiego Związku Unihokeja są organizatorzy turniejów w poszczególnych makroregionach:
  4. O zakwalifikowaniu do turnieju w makroregionie decydować będzie:
  • w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane szkoły po 1 z powiatu należącego do właściwego makroregionu,
  • z powiatu ubiegłorocznego Mistrza Województwa Wielkopolskiego prawo startu w makroregionie mają dwie drużyny.
  • Do turnieju finałowego awansuje zwycięska drużyna z turnieju makroregionalnego.
  • Makroregionowi, z którego wyłoniony został ubiegłoroczny Mistrz Województwa Wielkopolskiego przysługuje awans dwóch drużyn do turnieju finałowego.
 1. O terminie Turnieju Finałowego, który odbędzie się w Gnieźnie, zainteresowane szkoły zostaną powiadomione w odrębnym komunikacie.
 2. Pod rygorem dyskwalifikacji drużyny opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania zgłoszenia według wzoru WIMS (do pobrania www.szs.wielkopolska.pl) oraz ważnych legitymacji szkolnych członków drużyn (lista uczniów z pieczątką szkoły nie jest wystarczającym dokumentem).
 3. Przewidywana liczba uczestniczących zespołów w turniejach finałowych to 5 w kategorii dziewcząt i 5 w kategorii chłopców.
 4. Zawodników obowiązuje strój sportowy i miękkie obuwie sportowe.
 5. Zespół gra w składzie 5 zawodników + bramkarz. Bramkarz zaopatrzony w strój bramkarski do gry w unihokeja (maska, długie spodnie, bluza, ochraniacze).
 6. Na każdym szczeblu rozgrywek opiekun drużyny (nauczyciel) zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych od wszystkich zawodników.

IV. Makroregiony obejmują swoim zasięgiem następujące powiaty:

  1. Makroregion Poznań – powiaty: nowotomyski, szamotulski, międzychodzki, czarnkowsko-trzcianecki, poznański grodzki, poznański ziemski
  2. Makroregion Zachodni – powiaty: wolsztyński, grodziski, kościański, leszczyński ziemski, leszczyński grodzki, rawicki, gostyński, śremski
  3. Makroregion Północ – powiaty: gnieźnieński, złotowski, pilski, obornicki, wągrowiecki, chodzieski, słupecki, wrzesiński, średzki
  4. Makroregion Południe – powiaty: kępiński, ostrzeszowski, kaliski ziemski, kaliski grodzki, ostrowski, krotoszyński, pleszewski, turecki, koniński ziemski, koniński grodzki, kolski, jarociński

V. Zgłoszenia:

Swój udział w zawodach szkoły potwierdzają na 10 dni przed zawodami w turniejach makroregionu i turniejach finałowych

VI. Terminy rozgrywek

   1. Mistrzostwa Powiatu należy rozegrać do 31.10.2013
   2. Turnieje w Makroregionach należy rozegrać do 15.11.2013
   3. Turnieje Finałowe zostaną rozegrane w wyznaczonym dniu pomiędzy 02-07.12.2013

VII. Sposób przeprowadzenia rozgrywek

  • o godz. 9.30 odprawa kierowników drużyn;
  • godz. 10.00 rozpoczęcie turnieju;
  • w turniejach makroregionu i finałowych zawody będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” lub z podziałem na grupy w zależności od liczby zgłoszonych drużyn;
  • w eliminacjach do makroregionów (powiaty) zawody będą rozgrywane z podziałem na grupy lub systemem „każdy z każdym” w zależności od liczby zgłoszonych drużyn;
  • planowany czas gry 2 x 10 min. gdy w turnieju uczestniczą więcej niż 4 drużyny;
  • planowany czas gry 3 x 8 min. gdy w turnieju uczestniczą 4 drużyny lub mniej;
  • 2 min. przerwa pomiędzy tercjami;
  • kary dla zawodników zgodne z przepisami Polskiego Związku Unihokeja;
  • Pole bramkowe i podbramkowe zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja;
  • drużyna może liczyć z rezerwowymi i bramkarzami maksymalnie 12 zawodników;
  • jeżeli drużyna rozgrywa mecz po meczu przysługuje jej 20 min. przerwa

VIII. Punktacja

Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane spotkanie 0 pkt.

O kolejności miejsc decyduje:

 1. ilość zdobytych punktów,
 2. wynik bezpośredniego spotkania,
 3. mała tabela pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 4. lepsza różnica bramek,
 5. większa liczba zdobytych bramek,
 6. seria rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 IX. Nagrody

 1. W turniejach eliminacyjnych decyduje organizator zawodów
 2. Wszystkie drużyny turniejów w makroregionie i finałowych otrzymują pamiątkowe dyplomy;
 3. W turniejach makroregionu - za zajęcie od I - III miejsca puchary;
 4. W turnieju finałowym za zajęcie od I - III miejsca puchary oraz nagrody indywidualne fundowane przez firmę AzetX producenta band i sprzętu do gry w unihokeja.

    alt

 

 


X. Postanowienia końcowe

 1. Drużyny uczestniczące w turnieju ubezpieczone są polisą zbiorową PZU,
 2. Drużyny przyjeżdżają z własnym sprzętem do gry w unihokeja,
 3. Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną,
 4. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas trwania turnieju,
 5. Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć drużynę z turnieju,
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.

 

 

 ORGANIZATORZY

 

Sponsorzy...

 

logoazetx2

logoflorbalki

Wspierają nas...

msit4

  wss2

logopowiatu

UG NiechanowoUG Niechanowo

UM Kostrzyn WlkpGmina Kostrzyn

tense2

Nasi partnerzy

IFFlogo

PZUnihokeja
 

wielkopolska

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości