Komunikat Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja dotyczący zawieszenia rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja

Komunikat Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja dotyczący zawieszenia rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja, na podstawie § 9 art. 16 ww. rozporządzenia  zawiesza w dniach 27.03 – 09.04.2021 roku  rozgrywki Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.

                                                                                       za Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja
                                                                                                                          Prezes Krzysztof Zawadzki