Komunikat dotyczący rozgrywek WLU

Komunikat Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja dotyczący rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w sezonie 2020/2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych klubów związanych z realizacją umów pomiędzy klubami a gminami i innymi zleceniodawcami na rok 2020 oraz braku możliwości sensownego wyboru terminu dla rozpoczęcia rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w czasie nadal istniejącej pandemii Sars-Cov-2, Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja zezwala na zorganizowanie turniejów eliminacyjnych w każdej kategorii wiekowej w miesiącu grudniu 2020 z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. wszystkie turnieje organizowane są wg procedur sanitarnych określonych dla strefy czerwonej przez GIS,
  2. turnieje wg Systemu Rozgrywek WLU 2020/2021 przesłanym do klubów,
  3. turnieje powinny być zorganizowane na zasadzie uczestnictwa większości drużyn w grupie i tak tam gdzie w grupie są 3 drużyny to z udziałem 3 drużyn, 4 drużyny to z udziałem minimum 3 drużyn, 5 drużyn w grupie to z udziałem minimum 4 drużyn, o wszystkich propozycjach rozgrywek w danej kategorii, grupie, ustalonej dacie i organizatorze proszę przesyłać informacje na adres mailowy do biura WZUnihokeja.

W przypadku dużego zainteresowania klubów dalszymi rozgrywkami, pod koniec grudnia ustalony zostanie nowy Terminarz i ew. zmieniony System rozgrywek WLU.

                                                                               Za Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja
                                                                                     Prezes Krzysztof Zawadzki