Komunikat Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja dotyczący zawieszenia rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.

Komunikat Zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja dotyczący przedłużenia zawieszenia rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.

Po zasięgnięciu opinii wielu trenerów klubów zgłoszonych do WLU w sezonie2020/2021, Zarząd Wielkopolskiego Związku Unihokeja przedłuża zawieszenie rozpoczęcia rozgrywek do 29 listopada 2020 roku z terminem zgodnym z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podjęta decyzja może ulec zmianie wobec dynamicznej sytuacji związanej z pandemią Sars-Cov-2.

                                                                                       Za Zarząd WZUnihokeja
                                                                                     Prezes Krzysztof Zawadzki